pl gb de

Nasza współpraca z Unią Europejską – Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby

Udział firmy „Falcon” Adrian Babiński w Międzynarodowych Targach Spożywczych SALIMA 2012 w Brnie w Republice Czeskiej jako wystawca

„Falcon” Adrian Babiński

Wartość projektu 25 624,00 PLN          Wartość dofinansowania 12 974,40 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl